Bakalárksa práca

Prostredie na rozvoj logického a algoritmického myslenia pre deti vo veku 5-7 rokov

Autor: Ján Kovács

Vedúci: Mgr. Jozef Zápotocký,
Prezentácia:     PPT
systemové programovanie:     ZIP